- Komerční sdělení -magazin
HomePro ŽenyNový biomateriál je nadějí pro pacienty s poškozenými kostmi obličeje

Nový biomateriál je nadějí pro pacienty s poškozenými kostmi obličeje

Makroskopický snímek místa implantace keramické ploténky po 6. měsících hojení od operace poukazuje na resorbci a úplnou integraci implantátu do nové kostní tkáně,
Dosavadní možnosti léčby obličejové kostní tkáně úspěšně posunul tým vědců z Košic. Inovativní biomateriál, který vyvinuli a experimentálně otestovali, podporuje a stimuluje hojení kostní tkáně a nevyvolává negativní imunitní odpověď organismu.

Poškození kostí způsobená úrazem, infekcemi, nádory a vrozenými poruchami jsou jedněmi z hlavních příčin postižení kostí. Spojují se nejen s mnoha zdravotními, ale také estetickými problémy.

Vědci vyvíjející nové kostní implantáty se dlouhodobě snaží dosáhnout optimální interakce mezi tělem a vloženým implantátem. Vynikající výsledky v této oblasti dosáhl vědecký kolektiv z Ústavu materiálového výzkumu SAV (ÚMV SAV), Univerzity veterinárního lékařství a farmacie (UVLF) v Košicích a společnosti Solmea.

Výzkumníci z OMV SAV se zaměřili na vývoj implantátů ve formě keramických plotének a samovolně tuhnoucích biocementů ve formě past. „Vyvinuli jsme modifikovaný kalcium-fosfátový biocement obsahující rozpustnou nanokrystalickou složku, která zajišťuje rychlé a významné vylučování vápníkových iontů během tuhnutí. Díky tomu náš materiál rychle tuhne, ve výsledné podobě je pórovitý a pevnost v tlaku, které dosahuje, je blízká kostní tkáni,“ popsal výsledek výzkumu Ľubomír Medvecký z ÚMV SAV, který spolu s Janem Dankem z UVLF řídí a koordinuje vědecký kolektiv.

\“Efektivitu biocementu jsme úspěšně otestovali vložením biocementové pasty do místa poškození kostní tkáně po vytržení zubů svině, přičemž po vyhojení se zachovala tloušťka kosti a vytvořila se kvalitativně stejné kostní tkáň,\“ doplnil Medvecký.

Účinnost, efektivitu hojení a kvalitu vyvinutých biomateriálů v rámci preklinického výzkumu sledovali vědci na velkých zvířecích modelech. Keramickou plotýnku z inovovaného biomateriálu implantovali do sáňky svině. Biomateriál se v místě defektu postupně resorboval a úspěšně nahradil novou kostní tkání charakteristickou pro úplnou regeneraci kostní tkáně.

\“Keramický implantát významně podpořil hojení kostní tkáně a zvýšil aktivitu kostních, jakož i jiných typů buněk účastnících se tvorbě nové kosti,\“ vysvětlila členka vědeckého týmu Katarína Vdoviaková z UVLF v Košicích.

- Komerční sdělení -pr clanky

Najnovjše články